اثر مسافر مسافرت مسافران اخبار اقتصادی و بازرگانی

اثر: مسافر مسافرت مسافران اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار گوناگون کشف شمشیر تاریخی در دریاچه نروژ

دو غواص در دریاچه میوسا نروژ، بزرگترین دریاچه ی این کشور، شمشیر تاریخی متعلق به 500 سال قبل را پیدا کردند.

کشف شمشیر تاریخی در دریاچه نروژ

کشف شمشیر تاریخی در دریاچه نروژ

عبارات مهم : تاریخی

دو غواص در دریاچه میوسا نروژ، بزرگترین دریاچه ی این کشور، شمشیر تاریخی متعلق به 500 سال قبل را پیدا کردند.

کشف شمشیر تاریخی در دریاچه نروژ

تلویزیون نروژ گزارش داد، ممکن است این شمشیر به شخصیت صاحب نفوذ و برجسته ای در قرن 16 تعلق داشته باشد که از آن جهت نبرد و قطع سر استفاده می کرده است.

مدیر موزه میوسا ـ که شمشیر به آنجا انتقال یافته شده است است ـ می گوید: شواهد نشان می دهد، پیشینه این شمشیر به پانصد سال قبل می رسد و از آنجا که آب دریاچه شیرین است و شمشیر در معرض آب شور و یا هوا قرار نگرفته، کیفیت آن حفظ شده است و آسیب ندیده است.

دو غواص در دریاچه میوسا نروژ، بزرگترین دریاچه ی این کشور، شمشیر تاریخی متعلق به 500 سال قبل را پیدا کردند.

بزرگ ترین دریاچه نروژ میوسا با 19.365 کیلومتر مربع مساحت در جنوب شرقی این کشور واقع شده است است.

تابناک با تو

واژه های کلیدی: تاریخی | دریاچه | اخبار گوناگون

کشف شمشیر تاریخی در دریاچه نروژ

کشف شمشیر تاریخی در دریاچه نروژ

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz