اثر مسافر مسافرت مسافران اخبار اقتصادی و بازرگانی

اثر: مسافر مسافرت مسافران اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی این عکس‌ها ساختگی است / واکنش نماینده زابل به انتشار عکس‌های بی حجاب منتسب به دخترش

احمد علی کیخا (نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی) در تصویر العمل به انتشار این عکس‌ها و انتسابش به خانواده او بیان داشت: این عکس‌ها ساختگی است و کاملا این

این عکس‌ها ساختگی است / واکنش نماینده زابل به انتشار عکس‌های بی حجاب منتسب به دخترش

واکنش نماینده زابل به انتشار تصویر های بی حجاب منتسب به دخترش: این تصویر ها ساختگی است

عبارات مهم : تصویر

احمد علی کیخا (نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی) در تصویر العمل به انتشار این تصویر ها و انتسابش به خانواده او بیان داشت: این تصویر ها ساختگی است و کاملا این عنوان را رد می کنم.

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی انتشار تصویر های شخصی و خانوادگی اش در اینترنت را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، انتشار تصویر های بدون حجاب از سوی سارا کیخا و انتساب آن به احمد علی کیخا نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی با تصویر العمل این نماینده مواجه شد.

این عکس‌ها ساختگی است / واکنش نماینده زابل به انتشار عکس‌های بی حجاب منتسب به دخترش

احمد علی کیخا (نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی) در تصویر العمل به انتشار این تصویر ها و انتسابش به خانواده او بیان داشت: این تصویر ها ساختگی است و کاملا این عنوان را رد می کنم.

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا سارا کیخا دختر شما است یا نه، بیان داشت: سارا کیخا زیاد است و آن فرد دختر من نیست.

احمد علی کیخا (نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی) در تصویر العمل به انتشار این عکس‌ها و انتسابش به خانواده او بیان داشت: این عکس‌ها ساختگی است و کاملا این

وی خاطرنشان کرد: اگر کسی به نام سارا کیخا تصویری منتشر کرده باشد، علت نمی شود که او دختر من باشد.

واژه های کلیدی: تصویر | انتشار | تصویری | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz